Dette er folkehelseinstituttet (FHI) sitt flytskjema for håndtering av Korona.